FAN LED -TRANG TRÍ

XIGMATEK GALAXY PREMIUM

Giá 600.000đ Giá gốc

AIGO AURORA C5 (5PCS/PACK)

Giá 1.150.000đ Giá gốc

AIGO AURORA C3 (3PCS/PACK)

Giá 850.000đ Giá gốc

AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

Giá 120.000đ Giá gốc

XIGMATEK GALAXY ELITE RGB 2 SIDE RING

Giá 700.000đ Giá gốc

NZXT LIGHTNING LED STRIP (x4) + HUE+

Giá 1.505.000đ Giá gốc

NZXT LED STRIP

Giá 510.000đ Giá gốc

NZXT Internal USB Hub

Giá 750.000đ Giá gốc

NZXT AER RGB 140mm x2 & HUE+

Giá 2.250.000đ Giá gốc

NZXT AER RGB 120mm x2 & HUE+

Giá 2.025.000đ Giá gốc

FAN NZXT AER RGB 140

Giá 820.000đ Giá gốc

FAN NZXT AER RGB 120

Giá 720.000đ Giá gốc

CORSAIR Lighting Node PRO - 4 dây

Giá 1.590.000đ Giá gốc

CORSAIR Commander PRO

Giá 1.890.000đ Giá gốc